Wybrane Wywiady

1. Pieczęć

pieczec

 

 

 

 W Średniowieczu zaczęły powstawać gildie ( konfraternie), u nas zwane cześciej, cechami...